Dobrodošli  na  IX Međunarodni festival horova  Herceg Novi

MFHHN 2024

od 3. do 6. oktobra 2024.

VIKEND KAO STVOREN ZA SVAKOG HORISTU

Međunarodni horski festival MFHHN održava se svake godine početkom oktobra u prelijepom gradu Herceg Novi na obali Bokokotorskog zaliva u Crnoj Gori.  Od 3. do 6. oktobra ove godine  Herceg Novi  će ugostiti horove i ansamble u programima horskih takmičenja i revijalnih koncerata.  Za gostujuće horove Herceg Novi nudi, pored nastupa, i mogućnost uživanja u atmosferi  posebnog ambijeta  grada i povjetarcu u kojem se miješaju kapi talasa i svježina borova. Festival ima dva dijela: takmičarski i netakmičarski. Karakter i glavni koncept oba dijela je spajanje muzike, odmora, druženja i zabave. Ideja Festivala je da se muzika približi ljudima i da se muzika predstavi na ulicama i trgovima Herceg Novog i duž Bokokotorskog zaliva. 

Festival je međunarodnog karaktera.

OPŠTI USLOVI

Svi horski sastavi mogu se uključiti u jedan dio Festivala: takmičarski ili netakmičarski.  Za učešće na Festivalu mogu se prijaviti svi horski sastavi, bez obzira na pol i godine članova.  Učestvujući u netakmičarskom, revijalnom dijelu, horovima se nudi mogućnost da nastupe neformalno na različitim lokacijama u gradu, i istovremeno se sretnu sa drugim horovima, kao i da slušaju festivalske koncerte. Horovi mogu slobodno da organizuju svoje turističke aktivnosti dok su na festivalu, ali vas molimo da o tome obavijeste odbor Festivala. Festival je veoma prilagodljiv kada je u pitanju planiranje revijalnih nastupa, pri čemu vas ohrabrujemo da naglasite specifične potrebe i zahtjeve u vezi sa vašim rasporedom aktivnosti. 

TAKMIČARSKI DIO - PROPOZICIJE TAKMIČENJA

Festival je otvoren za dječje, omladinske i horove odraslih / vokalne ansamble.

Kategorije:

Kategorija A: Dječji horovi, do 16 godina starosti, sa minimalno 12 članova

Kategorija B: Omladinski horovi, do 26 godina starosti, sa minimalno 12 članova

Kategorija C: Horovi i vokalni ansambli, mješoviti, muški ili ženski, bez ograničenja u godinama, sa minimalno 4 člana

Kategorija D: Sve vrste horova i vokalnih ansambala gdje česnici izvode ISKLJUČIVO jedinstven program duhovne/folklorne muzike:

D1 - Duhovna muzika- obavezno je da program sadrži isključivo djela iz oblasti duhovne muzike. Trajanje programa 15 minuta.

D2 - Folklorna muzika - obavezno je da program sadrži isključivo djela iz oblasti folklorne muzike.  Trajanje programa 15 minuta.

 • Organizatori MFHHN zadržavaju parvo da, u skladu sa brojem prijavljenih ansambala, prilikom rangiranja ujedine kategorije A i B u jednu
 • Organizatori MFHHN zadržavaju pravo da, u skladu sa brojem prijavljenih ansambala, prilikom rangiranja naknadno dodaju potkategorije za kategorije B i C ukoliko to zahtjeva broj ili vrsta zainteresovanih ansambala u bilo kojoj od ovih kategorija
 • Dozvoljeno je da 10% članova hora bude mlađe ili starije od navedenog u propozicijama
 • Za sve festivalske sekcije osim za nastupe na otvorenom, festival će obezbjediti električni klavir.

Prijavom na Festival hor je saglasan da poštuje i reguliše zakonska prava autora djela koje izvodi i daje pravo Festivalu da koristi bilo koji materijal snimljen tokom Festivala. Podatke o horovima koji učestvuju daju sami učesnici i Festival ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihove tačnosti (naziv hora, grad i država koju predstavljaju, nazivi kompozicija i kompozitora itd.) Organizacioni odbor ima pravo da izvrši sve neophodne logističke izmjene programa u poslednjem trenutku.

PROGRAM

Svaki hor izvodi 4 kompozicije po slobodnom izboru. Program treba da predstavlja uravnoteženu kombinaciju stilova.  Obavezno je da program uključuje najmanje tri djela iz različitih perioda, stilova i žanrova:  Srednjevjekovni - Renesansni - Barokni - Romantični - 20. vek - Savremeni - Pop - Jazz - Narodno – Duhovno.  Trajanje nastupa je između 12 i 15 minuta čistog pjevanja (to znači trajanje izvedenih djela - bez aplauza, izlaska i odlaska sa scene).  Prekoračenje vremena odraziće se u smanjenju broja bodova za nastup. U kategoriji A dozvoljene su 2 (dvije) kompozicije uz instrumentalnu pratnju, a u ostalim kategorijama – B, C i D najviše jedna.  Uz a cappella izvođenje mogu se koristiti isključivo netemperovani udarački instrumenti. Organizatori Festivala će obezbjediti digitalni klavir za nastupe. Sve predstave su otvorene za javnost. 

Nastupi u takmičarskoj sekciji će se odvijati pred visoko kvalifikovanim članovima međunarodnog Žirija kojeg imenuje Umjetnički odbor Festivala. Takmičenje će ocjenjivati međunarodni žiri sastavljen od tri do pet članova.  Za evaluaciju se koristi sistem vrijednovanja prema kome ansambli mogu dobiti maksimalno 100 bodova.

 Ocjenjivaće se sljedeći aspekti izvođenja:

 • TEHNIČKI KVALITET  (intonacija, izvođenje)
 • VOKALNI KVALITET (zvučna kultura, ekspresivnost, vokalni afinitet)
 • STILSKI KVALITET ( dramaturgija, ekspresivnost,  performance)
 • KVALITET PROGRAMA (izbor repertoara, zahtjevnost repertoara)

NAGRADE  

Na osnovu nivoa izvođenja žiri može dodijeliti Zlatnu, Srebrnu ili Bronzanu diplomu.

90,00 -100,00 poena       Zlatna diploma

80 – 89,9 poena              Srebrna diploma

70 – 79,9 poena             Bronzana diploma

50 - 69,9 poena            Participation diploma

Prilikom dodjele nagrada, svakom horskom ansamblu biće uručena bodovna lista sa stručnim osvrtom na nastup tog hora.

Prema odluci stručnog žirija, može se dodijeliti specijalna plaketa horu za izvanrednu izvedbu muzičkog djela iz oblasti duhovne muzike ili djela starog majstora ili savremene kompozicije (nakon 1980.),  ako tu hor ima min 95 poena.

Žiri može dodijeliti i druge specijalne plakete.

SASTANAK  članova stručnog žirija sa dirigentima horova održaće se nakon završetka takmičenja na Festivalu, a neposredno prije svečanog proglašavanja rezultata.

NETAKMIČARSKI – REVIJALNI DIO:

Horovi mogu učestvovati i u revijalnom (netakmičarskom) dijelu Festivala. Ovo daje horovima mogućnost da predstave neformalne nastupe na različitim lokacijama u gradu, da se sretnu sa drugim horovima i prisustvuju koncertima Festivala. Festival je veoma fleksibilan po pitanju kreiranja programa revijalnih nastupa i pozivamo Vas da naglasite svaki specifičan zahtjev u vezi sa svojim rasporedom. Vi birate kada, koliko i sa kakvim programom želite da se predstavite u revijalnom programu. Trudićemo se da ispunimo Vaše želje u vezi sa rasporedom revijalnih nastupa. Horovi koji učestvuju revijalno primiće  Zahvalnicu  za revijalni nastup na Festivalu.

Učešće u netakmičarskom dijelu Festivala moguće je  za sve horske sastave, bez obzira na pol i godine članova. Program horskog sastava je slobodan po izboru bez ograničenja instrumenata koji mogu da prate horski ansambl. Do krajnjeg roka 15.08.2024. potrebno je dostaviti sledeća prijavna dokumenta: a) Potpuno popunjen obrazac za prijavu; sa naše veb strane b) Kratka biografija horskog ansambla u digitalnom obliku; c) Fotografija horskog ansambla, digitalno, u obliku pogodnom za reprodukciju; d) Dokaz o bankovnom transferu koji pokriva taksu za prijavu.

Pored takmičenja, Festival nudi različite aktivnosti gostujućim horovima: 

- Različite neformalne nastupe, kao dio segmenta popularizacije horske muzike

- Nastup u nekoj od gradskih crkava, kao dio festivalskog koncerta duhovne muzike

- Nastup odabranih horova na festivalskim koncertima i Svečanom otvaranju.

PRIJAVLJIVANJE NA FESTIVAL

Prijavljivanje na Festival moguće je popunjavanjem prijavnog formulara na sajtu www.choirfestivalhn.com

Nakon prijavljivanja stići će Vam potvrda da ste uspješno aplicirali, kao i informacije o daljim aktvnostima vezanim za vaše učešće na Festivalu. Ukoliko imate problem sa prijavom ili nedoumicu prilikom popunjavanja možete se obratiti na mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Svaki ansambl uz Prijavu prilaže:

 • Popunjeni formulari za prijavu, sa našeg veb sajta https://www.choirfestivalhn.com
 • Kratka biografija horskog ansambla u digitalnom obliku;
 • Fotografija horskog ansambla, digitalno, u obliku pogodnom za reprodukciju;
 • Link audio ili video performansa (jutjub, fejsbuk, itd.) horskog ansambla / CD-a sa nastupom hora;
 • Dokaz o bankovnom transferu koji pokriva taksu za prijavu/najkasnije do 15.08.2024. godine

ROK ZA PRIJAVU  JE DO 15.08. 2024. GODINE

Kontakt telefoni:

+382/31 200 373;   +382 69 699 221  - Nada Karadžić, direktorka

+381 653 350 850  - Jelena Cvetković Crvenica, umjetnička direktorka

SELEKCIJA  

Horovi se biraju na osnovu prijavnog materijala.  Samo prijave koje imaju potpunu zahtijevanu dokumentaciju biće prihvaćene.  Posebna pažnja pridaje se repertoaru i kvalitetu izvođenja hora, na osnovu priloženih audio ili video snimaka.

PARTICIPACIJA

Participacija  za učestvovanje   u takmičarskom ili revijalnom dijelu Festivala za horove iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, BiH, Sjeverne Makedonije i Slovenije je  € 150 po ansamblu.  Za horove iz ostalih država participacija iznosi  € 200.  Participacija pokriva: učešće u jednoj takmičarskoj kategoriji / revijalni nastup, administrativne troškove, akreditaciju hora na Festivalu, službeni bedž i brošuru Festivala.

Naknada za prijavu mora se u potpunosti platiti Passepartout Montenegro DOO Herceg Novi i dospijeva odmah po registraciji. Sve bankarske troškove koji mogu nastati idu na teret podnosioca zahtjeva. Ukoliko horski ansambl samovoljno otkaže nastup, nema pravo na povraćaj novca. Bankovni podaci za prijavu u oba dijela Festivala su sledeći:

Uputstvo za uplatu:

Račun broj 535-22014-94 za uplate direktno iz Crne Gore

Za uplate iz instranstva

PAY

TROŠKOVI PUTOVANJA

Svaki hor snosi troškove svog puta do Herceg Novog i povratak.

Horovi snose troškove svog smještaja i ishrane.

Susret dirigenata sa Organizatorima Festivala

Prvog dana po dolasku, dirigenti i rukovodioci horova će se sresti (individualno ili kao grupa) sa koordinatorom Festivala da prime sav potreban materijal za učestvovanje.  Ovaj sastanak, takođe, omogućava dirigentima da Organizatorima postave preostala pitanja u vezi sa Festivalom. Ukoliko je dirigent spriječen da prisustvuje ovom sastanku, molimo da pošalje predstavnika grupe.

DODATNE INFORMACIJE:

Svi horovi mogu slobodno da organizuju svoje turističke aktivnosti, ali molimo da o tome obavijeste Organizatore.

* Molimo Vas da obratite pažnju na to da je neophodno hodanje do lokacija na kojima se održava Festival.  Budite spremni na stotine stepenica kroz grad!

* Dozvoljeno je svako snimanje i fotografisanje festivalskih dešavanja.

* Vrijeme u Herceg Novom je uglavnom sunčano i toplo krajem ljeta, tako da možete uključiti i kupanje u svoje slobodne aktivnosti.

ORGANIZATOR: Passepartout Montenegro DOO i Crnogorska Horska Asdocijalcija

Tags

Kontakt podaci

Crnogorska horska asocijacija
Nikole Ljubibratića 88 D
Herceg Novi Crna Gora
Kontakt:
Direktorka festivala Nađa Karadžić +38269699221
Umjetnička direktorka dr Jelena Cvetkovic Crvenica:+381653350850

Gdje se nalazimo

Crnogorska horska asocijacija
Nikole Ljubibratića 88 D
Herceg Novi Crna Gora

Kontaktirajte nas