Image
Nada-Nađa Karadžić
Nada-Nađa KaradžićDirektorka
Nada-Nađa Karadžić, diplomirani muzički pedagog. Svoj pedagoški staž počela je u Školi za osnovno muzičko obrazovanje „Dara Čokorilo“ u Nikšiću. U tom periodu sa školskim horom osvajala je visoke nagrade na takmičenjima u ex Jugoslaviji. Nakon toga radila je kao profesor Muzičke kulture u osnovnoj školi „Orjenski bataljon“ u Bijeloj. Kao jedan od saradnika pri izradi udžbenika za Muzičku kulturu devetogodišnje osnovne škole, 2006/7, komponovala je nekoliko dječjih kompozicija.Jedan je od pokretača dječijeg festivala“Male skale“ u Bijeloj(2004.) Za tu potrebu napisala je himnu festivala, a 2007.godine sa pjesmom „Za mog tatu“osvojila je prvu nagradu za najbolju dječiju kompoziciju. Od 2011. do 2019. bila je direktorica JU Škole za osnovno muzičko obrazovanje Herceg Novi.Pored planiranih školskih muzičkih aktivnosti, radila je na afirmaciji škole kroz razne inovativne muzičke programe. U saradnji sa Muzičkom akademijom sa Cetinja,2016.godine pokrenula je Međunarodni festivala solfeđa „SolFest“ Na Međunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“ u Novom Sadu 2018. godine, kao rukovodilac škole dobila je Veliku zlatnu medalju za kvalitet rada ustanove.2013. godine pokrenula je Internacionalni Džez festival „Jazz bay“, na kome su do sada učestvovali poznati evropski i svjetski džez muzičari.2015.godina, u saradnji sa Maritom Topić, pokrenula je Međunarodni festival horova Herceg Novi, koji iz godine u godinu postaje prepoznatljiv van evropskih granica.
Jelena Cvetković Crvenica
Jelena Cvetković CrvenicaUmjetnička direktorka
Prof.dr Jelena Cvetković Crvenica diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Sa Gradskim dečjim horom „Zvezdice“ iz Leskovca, čiji je osnivač i umetnički rukovodilac, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Autor je brojnih koncerata pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RS. Objavila je tri kompakt diska. Pored umetničkog angažovanja, aktivna je profesionalno i društveno. Autor je i koautor brojnih članaka, učesnik naučnih skupova u Srbiji, Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Nemačkoj, Sloveniji, Crnoj Gori. Objavila je monografiju i udžbenik u izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu i Centra SANU. Autor je i moderator akreditovanog seminara ZUOV-a za stručno usavršavanje nastavnika RS. Recenzent je zbornika, udžbenika, priručnika, naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Dobitnik je dve Oktobarske nagrade Grada Leskovca za izuzetan doprinos u oblasti kulture i Svetosavske povelje Grada za izuzetan doprinos u oblasti kulture.

Kontakt podaci

Crnogorska horska asocijacija
Nikole Ljubibratića 88 D
Herceg Novi Crna Gora
Kontakt:
Direktorka festivala Nađa Karadžić +38269699221
Umjetnička direktorka dr Jelena Cvetkovic Crvenica:+381653350850

Gdje se nalazimo

Crnogorska horska asocijacija
Nikole Ljubibratića 88 D
Herceg Novi Crna Gora

Kontaktirajte nas